Author = Mardani, Zeinab
Number of Articles: 1
1. Topical gel formulation and stability assessment of platelet lysate based on turbidimetric method

Volume 1, Issue 2, June 2015, Pages 75-82

Soliman Mohammadi Samani; Akram Jamshidzade; Seyed Modjtaba Seyed Raoufi; Zeinab Mardani