Author = Farshad, Omid
Hepatoprotective properties of the glycolipoprotein extract from Eisenia foetida

Volume 4, Issue 3, September 2018, Pages 149-160

Akram Jamshidzadeh; Fatemeh Dabagh; Omid Farshad; Mohammad Mehdi Ommat; Azadeh Mahdavinia; Negar Azarpira; Maryam Shahbazi; Asma Najibi; Reza Heidari


Hepatoprotective Effects of Avicennia Marina (Forssk.) Vierh.

Volume 3, Issue 4, December 2017, Pages 255-266

Omid Farshad; Reza Heidari; Hamidreza Mohammadi; Amin Reza Akbarizadeh; Mohammad M. Zarshenas