Author = Sookhak, Nazanin
Glycyrrhizic acid and the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra attenuate hepatotoxicity in mice

Volume 7, Issue 1, March 2021, Pages 59-72

10.30476/tips.2021.90843.1090

Hossein Niknahad; Mohammad Mehdi Ommati; Nazanin Sookhak; Farzaneh Hajihashemi; Negar Azarpira; Reza Heidari